TƯỢNG HỶ PHẬT NẠP QUÝ NHÂN

🌸🌸🌸 HỶ PHẬT NẠP QUÝ NHÂN 🌸🌸🌸

☘️ Nu hương nguyên khối, tác phẩm khắc hoạ hình ảnh an nhiên ung dung tự tại, hoan hỷ đặc trưng của Phật Di Lặc.
☘️ Kt : C 82 x 56 x 30

 

Hotline: 0968.911.950
Chat Facebook
Gọi điện ngay