TƯỢNG DI LẶC NGŨ PHÚC HOAN HỶ

Ngũ Phúc Hoan Hỷ

 Gỗ bách xanh nguyên khối.
 Kt : 50-90-40

 

 

Hotline: 0968.911.950
Chat Facebook
Gọi điện ngay