Tranh vinh quy bái tổ hàng VIP

68,800.000đ

  • CHẤT LƯỢNG THAY VẠN LỜI NÓI
  • VINH QUY BÁI TỔ
  • Gỗ : Hương đỏ nam phi
  • Kt: 2m65x1m35
  • Khung 6cm, ván 8cm.
  • Tác phẩm của những nghệ nhân