Tranh tứ quý gỗ hương đẹp

15,000.000đ

  • Gỗ hương đỏ nam phi
  • KT: 107x37x4,5. Mộc: 13tr5. PU: 15tr
  • KT: 117x37x5. Mộc: 14tr5. PU: 15tr5