Tranh thuận buồm xuôi gió gỗ pơ mu Tây Nguyên

3,500.000đ