Tranh thuận buồm xuôi gió dát vàng đẹp

6,700.000đ

Kích thước: 155x79x4

Gỗ hương đỏ nam phi

Mộc: 4tr7. PU: 5tr7. Dát vàng: 6tr7