Tranh mã đáo thành công gỗ hương đục kênh bong chân ngựa

17,800.000đ

  • Chất liệu: gỗ hương đỏ nam phí
  • KT: 107x217x7 kênh bong moi móc 5,5cm