Tranh mã đáo thành công gỗ hương đẹp

21,500.000đ

  • Kích thước: 197×97 ván dày 6 phân đục kênh bong chân ngựa
  • Gỗ hương đỏ nam phi cao cấp