Tranh lý ngư tâm phúc gỗ hương đẹp

9,000.000đ

  • Tranh cá lý ngư vọng nguyệt Phúc-Đức
  • Kích thước: 100x30x3
  • Mộc: 3tr2. PU: 3tr6. Dát vàng: 3tr8.
  • Tranh cá lý ngư vọng nguyệt( đức phúc)(triện vuông)
  • Kích thước: 127x47x4
  • Mộc: 4tr2. PU: 4tr7. Dát vàng: 5tr.
  • KT: 47X139X4. Dát vàng 9tr