Tranh gỗ trống đồng đục khắc tỉ mỉ

3,600.000đ

  • Chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi
  • Đủ kt:
    89*89cm: 3tr6
    97*97cm: 4tr6
    107*107cm: 5tr6
    1m35*1m35: 6tr6