Tranh gỗ Phú Qúy Mãn Đường

2,300.000đ

  • Kích thước: 94x45x4
  • Chất liệu: Gỗ Hương Cao Cấp
  • Mộc: 2.300.000
  • Phun sơn pu: 2.500.000
  • Dát vàng : 2.700.000
  • Kích thước: 41x81x3
  • Mộc: 2.100.000
  • Phun sơn pu: 2.400.000
  • Dát vàng : 2.600.000