Tranh gỗ mã đáo thành công dát vàng đẹp

8,200.000đ

  • Kích thước: 197x97x4
  • Gỗ hương đỏ nam phi
  • Tranh Mộc: 6tr2. PU: 7tr2. Dát vàng: 8tr2