Tranh gỗ kỳ ngư Tâm-Phúc

3,800.000đ

  • Kích thước: 38x108x5,5
  • Chất liệu: Gỗ Hương Cao Cấp
  • Mộc: 3.800.000
  • SƠN PU: 4.200.000
  • Dát vàng : 4.500.000
  • Tranh cá lý ngư vọng nguyệt Tâm-Phúc
  • Kích thước: 100x30x3
  • Mộc: 3tr2. PU: 3tr6. Dát vàng: 3tr8.
  • Kích thước: 127x47x4
  • Mộc: 4tr2. PU: 4tr7. Dát vàng: 5tr.
Hotline: 0969.914.943
Chat Facebook
Gọi điện ngay