Tranh gỗ kỳ ngư phúc đức

3,800.000đ

 • Kích thước: 38x108x5,5
 • Chất liệu: Gỗ Hương Cao Cấp
 • Mộc: 3.800.000
 • SƠN PU: 4.200.000
 • Dát vàng : 4.500.000
 • Tranh cá lý ngư vọng nguyệt Phúc-Đức
 • Kích thước: 100x30x3
 • Mộc: 3tr2. PU: 3tr6. Dát vàng: 3tr8.
 • Tranh cá lý ngư vọng nguyệt( đức phúc)(triện vuông)
 • Kích thước: 127x47x4
 • Mộc: 4tr2. PU: 4tr7. Dát vàng: 5tr.
Hotline: 0967.139.427
Chat Facebook
Gọi điện ngay