Tranh gỗ hương đỏ Mã đáo thành công

24,000.000đ

  • Kích thước: 237x137x6
  • Gỗ hương đỏ nam phi
  • Đục máy sửa tay kênh bong chân ngựa sắc nét
  • Mộc: 24tr. PU: 25tr5. Dát vàng: 27tr