Tranh gỗ cửu ngu quần hội

17,500.000đ

  • Chất liệu: gỗ hương đỏ Nam Phi
  • Kích thước:  197x97x5