Tranh đồng quê gỗ hương đục máy đẹp

5,000.000đ

  • Kích thước: 155x79x4
  • Gỗ hương đỏ Nam Phi
  • Đục máy sửa tay đẹp tỉ mỉ
  • Mộc: 4tr4; pu: 4tr. Dát vàng: 5tr