Tranh đồng quê gỗ gõ đục kênh bong đẹp

27,800.000đ

  • Chất liệu: Gỗ gõ
  • KT: 197×97 vày dày 6 phân
  • Đục kênh bong sắc net