Tranh đồng quê đẹp đục tay

17,800.000đ

  • Kích thước: 97 x 197 x 5 
  • Gỗ hương đỏ nam phi