Tranh đồng quê dát vàng

3,200.000đ

  1. Tranh ngang 127x67x4 (mộc: 3tr2, PU: 3,7tr, dát vàng : 4tr)
  2. Tranh ngang 155x79x4 (mộc: 4tr4, PU: 5tr, dát vàng : 5tr)
  3. Tranh ngang 197x97x4 (mộc: 6tr, PU: 7tr, dát vàng : 7tr4)
  4. Tranh ngang 217x107x4,5 (mộc: 7tr2, PU: 8tr3, dát vàng : 9tr)
  5. Chất liệu: Gỗ hương cao cấp