Tranh đồng hồ lớn mã đáo thành công

5,200.000đ

  • Kích thước: 41x81x3
  • Chất liệu: Gỗ Hương Cao Cấp
  • Mộc: 2.000.000
  • Phun sơn pu: 2.300.000
  • Dát vàng : 2.500.000
  • Kích thước: 108x48x3
  • Mộc: 3.800.000
  • Phun sơn pu: 4.800.000
  • Dát vàng : 5.200.000