Tranh cửu hạc du xuân-Hàng Vip

22,700.000đ

  • Kích thước: Kt217x107x4,5
  • Gỗ hương đỏ Nam phi cao cấp