Tranh cá chép hóa rồng

2,500.000đ

Gỗ pơ mu: KT 40x80x3. Gía 2tr5

Gỗ hương đỏ nam phi. KT 155X79X4. Gía 4tr5