Thuận buồm xuôi gió. Gỗ gõ pachi VIP

41,200.000đ

  • Kt: 230x130x7.
    Đục kênh bong đã PU mờ đẹp. 
    Giao buôn 41tr200.