Quạt Phu Thê Viên Mãn

11,400.000đ

  • Kích thước: 120x60x6
  • Gỗ hương đỏ nam phi