Quạt phu thê viên mãn gỗ pơ mu-tranh VIP

36,000.000đ

  • Kích thước: 160x75x9
  • Gỗ pơ mu Tây Nguyên
  • Đục kênh bong móc móc