Tranh Đồng hồ chữ Lộc gỗ Hương đỏ

1,600.000đ

  • Kích thước: 47x77x3 
  • Gỗ hương đỏ Nam Phi